Onursal Başkan
Prof. Dr. Haluk Özen, Hacettepe Üniversitesi, Rektör
Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Memed Duman, Hacettepe Üniversitesi (Kongre Başkanı)

Doç. Dr. Gökhan Demirel, Gazi Üniversitesi (Kongre Eş Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Çağlar Elbüken, Bilkent Üniversitesi (Kongre Eş Başkanı)

Gülgün Aylaz, Hacettepe Üniversitesi

İpek Akyılmaz, Hacettepe Üniversitesi (Kongre Sekreteri)

Selim Sülek, Hacettepe Üniversitesi

Uğur Aydın, Hacettepe Üniversitesi

Meltem Okan, Hacettepe Üniversitesi

Esma Sarı, Hacettepe Üniversitesi

Bilim Kurulu

Adil Denizli, Hacettepe Üniversitesi

Alper Kiraz, Koç Üniversitesi

Andreas Ebner, Johannes Kepler University Linz

Arben Merkoçi, Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology

Arzum Erdem Gürsan, Ege Üniversitesi

Aykutlu Dana, Bilkent Üniversitesi

Ayşegül Gölcü, Sütçü İmam Üniversitesi

Aziz Amine, Université Hassan II

Bora Garipcan, Boğaziçi Üniversitesi

Canan Dağdeviren, Harvard Üniversitesi

Dirk Mayer, Forschungszentrum Jülich

Emil Palecek, The Institute of Biophysics, Czech Republic

Erhan Dinçkaya, Ege Üniversitesi

Erhan Pişkin, Hacettepe Üniversitesi

Filiz Kuralay, Ordu Üniversitesi

Hakan Ürey, Koç Üniversitesi

Haluk Külah, Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Hasan Efeoğlu, Atatürk Üniversitesi

Humprey Yiu, Heriot Watt Üniversitesi

Hüseyin Bekir Yıldız, Karatay Üniversitesi

Joseph Wang, University of California San Diego

Lokman Uzun, Linköping Üniversitesi

Mehmet Dökmeci, Harvard Üniversitesi

Mehmet Mutlu, TOBB Üniversitesi

Mehmet Öztürk, Dokuz Eylül Üniversitesi

Mehmet Şengün Özsöz, Gediz Üniversitesi

Mehmet Yiğit, Albany Üniversitesi

Melikhan Tanyeri, Şehir Üniversitesi

Mustafa Kemal Sezgintürk, Namık Kemal Üniversitesi

Ömür Çelikbıçak, Hacettepe Üniversitesi

Özgür Şahin, Columbia Üniversitesi

Rıdvan Say, Anadolu Üniversitesi

Sibel A. Özkan, Ankara Üniversitesi

Suna Timur, Ege Üniversitesi

Uğur Tamer, Gazi Üniversitesi

Vural Gökmen, Hacettepe Üniversitesi

Yaşar Gürbüz, Sabancı Üniversitesi

Yıldız Uludağ, TÜBİTAK, BİLGEM

Yusuf Dilgin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Zühre Şentürk, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 

3rd International Congress on Biosensor, Ankara 2016
06800 Beytepe Ankara